Strona internetowa w trakcie przebudowy.
Zapraszamy wkrótce.


P.H.U. KOMERS-MAG Sp. jawna
43-392 Międzyrzecze Dolne 178
Polska

Tel:33 815 56 86, 33 815 62 77, 33 815 62 78
Faks: 33 815 57 88
e-mail: komers@komersmag.com.pl

KOMERS-MAG

KOMERS-MAG

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Przewidywane efekty:

W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – Spółka jawna w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, zostanie zakupiona linia do gotowania, nalewania i pakowania ryb i owoców morza, 2 urządzenia do inkrustacji do produkcji na bazie ryb i owoców morza, głowica odkostniająca do ryb, aplikator etykiet wraz z systemem obracania, maszyna do pakowania SEALPACK A10 oraz krajalnica do ryb. Zakup ww. maszyn i urządzeń przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego oraz powstania nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem ryb.

Wartość operacji: 6 613 955,37 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 2 688 599,74 PLN.


KOMERS-MAG

W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna,
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w drugim etapie realizacji został zakupiony zestaw urządzeń chłodniczych do intensywnego wychładzania produktów.
W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna,
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w drugim etapie realizacji został zakupiony separator .
W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”,
w drugim etapie realizacji została zakupiona miesiarka masy
W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”,
w drugim etapie realizacji została zakupiona miesiarka masy.