Strona internetowa w trakcie przebudowy.
Zapraszamy wkrótce.


P.H.U. KOMERS-MAG Sp. jawna
43-392 Międzyrzecze Dolne 178
Polska

Tel:33 815 56 86, 33 815 62 77, 33 815 62 78
Faks: 33 815 57 88
e-mail: komers@komersmag.com.pl

KOMERS-MAGKOMERS-MAG

Tytuł operacji:

Premia dla zakładu przetwórstwa produktów rybnych w postaci dopłaty do kapitału obrotowego,
w związku z tymczasowym zawieszeniem lub ograniczeniem produkcji i sprzedaży spowodowanych epidemią COVID-19.


Cel operacji:

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc - Spółka Jawna w 2020 roku otrzymało dofinansowanie w ramach działania 5.4.3 pn. „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury - premia w zakresie wsparcia kapitału obrotowego z powodu epidemii COVID-19” Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.KOMERS-MAG

Nazwa operacji:

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.4
„Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”
.

Cel operacji:


Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Przewidywane efekty:

W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – Spółka jawna w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania,
w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, zostały zakupione:
• aplikator etykiet wraz z systemem obracania;
• krajalnica krążkowa;
• owijarka półautomatyczna do palet z załadunkiem o nieregularnym kształcie;
• miesiarka masy z przeznaczeniem do inkrustowanych produktów rybnych;
• separator;
• urządzenie do kontroli masy i detekcji metali;
• urządzenie do dozowania i zamykania ryb i owoców morza na gorąco w opakowaniach z tworzywa sztucznego;
• urządzenie do inkrustacji (nadziewania) produktów na bazie ryb i owoców morza (3 szt.);
• kocioł warzelny o ogrzewaniu parowym, uchylny z mieszadłem;
• kocioł warzelny o ogrzewaniu olejem termalnym, uchylny z mieszadłem (3 szt.);
• zestaw urządzeń chłodniczych do intensywnego wychładzania produktu;
• kotłownia diatermiczna;
• kotłownia parowa;
• krajalnica 3-wymiarowa.
Zakup ww. maszyn i urządzeń przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego oraz do powstania nowych
lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem ryb.

Wartość operacji: 6 843 706,16 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 2 688 599,74 PLN.

Aplikator etykiet wraz z systemem obracania;
W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych
i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w pierwszym etapie realizacji został zakupiona aplikator etykiet wraz z systemem obracania.
krajalnica krążkowa;v W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych
i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w drugim etapie realizacji została zakupiona krajalnica krążkowa.
Owijarka półautomatyczna do palet z załadunkiem o nieregularnym kształcie;

W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych
i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w drugim etapie realizacji zostało zakupione urządzenie do kontroli masy i detekcji metali.
Urządzenie do kontroli masy i detekcji metali;

W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych
i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w drugim etapie realizacji zostało zakupione urządzenie do kontroli masy i detekcji metali.
Urządzenie do dozowania i zamykania ryb i owoców morza na gorąco w opakowaniach z tworzywa sztucznego;

W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych
i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w drugim etapie realizacji zostało zakupione urządzenie do dozowania i zamykania ryb i owoców morza
na gorąco w opakowaniach z tworzywa sztucznego.
Urządzenie do inkrustacji (nadziewania) produktów na bazie ryb i owoców morza (3 szt.);

W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych
i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w drugim etapie realizacji zostało zakupione urządzenie do inkrustacji (nadziewania) produktów na bazie ryb i owoców morza (3 szt).
Kocioł warzelny o ogrzewaniu parowym, uchylny z mieszadłem;

W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych
i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w drugim etapie realizacji został zakupiony kocioł warzelny o ogrzewaniu parowym, uchylny, z mieszadłem.
Kocioł warzelny o ogrzewaniu olejem termalnym, uchylny z mieszadłem (3 szt.);

W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych
i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w drugim etapie realizacji zostały zakupione kotły warzelne o ogrzewaniu olejem termalnym, uchylne, z mieszadłem (3 szt).
Kotłownia diatermiczna;

W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych
i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w drugim etapie realizacji została zakupiona kotłownia diatermiczna.
Kotłownia parowa;

W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych
i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w drugim etapie realizacji została zakupiona kotłownia parowa.


W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna,
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w drugim etapie realizacji został zakupiony zestaw urządzeń chłodniczych do intensywnego wychładzania produktów.
W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna,
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w drugim etapie realizacji został zakupiony separator .
W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”,
w drugim etapie realizacji została zakupiona miesiarka masy
W ramach operacji pn. „Wdrożenie nowych procesów technologicznych i poprawa BHP w zakładzie przetwórczym KOMERS-MAG” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOMERS-MAG” H. Jarczok, K. Moc – spółka jawna, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w drugim etapie realizacji została zakupiona krajalnica 3-wymiarowa.